2011/09/02Zeszedłszy na parkiety salonu, pod wielkie palmy, wystrzelające tam z wazonów aż do arabesek sufitu, spostrzegłem, że znajduję się już właściwie na gruncie neutralnym, gdyż salon nie miał wcale przedniej ściany. Był on rodzajem wielkiej loggii, łączącej się przy pomocy paru stopni z placem miejskim. Była to niejako odnoga tego placu i niektóre meble stały już na bruku. Zbiegłem z kilku kamiennych schodów i znalazłem się znów na ulicy. (...)
Na ulicy czerniało kilka dorożek, rozjechanych i rozklekotanych jak kalekie, drzemiące kraby czy karakony. Woźnica nachylił się z wysokiego kozła. Miał twarz drobną, czerwoną i dobroduszną. - Pojedziemy, paniczu? - zapytał. / And as soon as I had stepped down onto the parquet floor of that parlour, beneath the great palms that stood in vases tere shooting up as high as the arabesques of the ceiling, I noticed, that I had, in fact, reached neutral ground, because the parlour had no front wall whatsoever . It was a kind of  loggia, connecting to the town square by two or three steps – an offshoot, as it were, of that square, where a few items of furniture had been placed on the pavement. I ran down the few stone steps, and once again I was in the street. (…) A few worn out and rickety droshkies loomed black in the street, like crippled, dozing crabs or cockroaches.  A coachman leaned out from his high seat; he had a small, red and good natured face. – Shall we go, young sir? – he asked. 
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz