2011/09/02Przypomniałem sobie, że o tej późnej godzinie musi się w sali profesora Arendta odbywać jedna z lekcyj nadobowiązkowych, prowadzona w późną noc, na które zbieraliśmy się zimową porą, płonąc szlachetnym zapałem do ćwiczeń rysunkowych, jakim natchnął nas ten znakomity nauczyciel. Mała gromadka pilnych gubiła się prawie w wielkiej ciemnej sali, na której ścianach ogromniały i łamały się cienie naszych głów, rzucane od dwóch małych świeczek płonących w szyjkach butelek.Prawdę mówiąc, niewieleśmy podczas tych godzin rysowali i profesor nie stawiał zbyt ścisłych wymagań. Niektórzy przynosili sobie z domu poduszki i układali się na ławkach do powierzchownej drzemki. I tylko najpilniejsi rysowali pod samą świecą, w złotym kręgu jej blasku. / Than it dawned on me that, at that late hour,  one of Professor Arendt’s elective lessons must still be taking place, which he conducted into the night in his classroom late, and where we would gather in wintertime, burning with the noble enthusiasm for drawing exercises that our outstanding teacher inspired in us. Our little group of students would be all but lost in that great, dark room, the shadows of our heads growing enormous and fragmented on the walls, cast by two small candles that burned in the necks of bottles. In truth, not many of us used those hours for drawing, and the professor did not stipulate too exacting demands. One or two of us would have brought pillows from home, and now settled down on the benches for a light nap. Only the most studious would sit under a solitary candle, and draw some object in the golden circle of its radiance.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz