2011/09/02Nie zapomnę nigdy tej jazdy świetlistej w najjaśniejszą noc zimową. Kolorowa mapa niebios wyogromniała w kopułę niezmierną, na której spiętrzyły się fantastyczne lądy, oceany i morza, porysowane liniami wirów i prądów gwiezdnych, świetlistymi liniami geografii niebieskiej. Powietrze stało się lekkie do oddychania i świetlane jak gaza srebrna. Pachniało fiołkami. Spod wełnianego jak białe karakuły śniegu wychylały się anemony drżące, z iskrą światła księżycowego w delikatnym kielichu. Las cały zdawał się iluminować tysiącznymi światłami, gwiazdami, które rzęsiście ronił grudniowy firmament. Powietrze dyszało jakąś tajną wiosną, niewypowiedzianą czystością śniegu i fiołków. / I shall never forget that luminous drive on the brightest of winter nights. The coloured map of the heavens had expanded into a vast cupola, where fantastic  lands, oceans, and seas towered , etched in lines of starry whirlpools and currents, luminous lines of heavenly geography. The air became easy to breathe, and was lit up like a silver gas. There was a scent of  violets. From under the snow, woolly like white karakul furs, tremulous anemones began to appear, a spark of moonlight In each delicate chalice. The whole forest was illuminated, as if by a thousand lights, stars that the December firmament was plentifully shedding. The air breathed with some secret spring , the inexpressible purity of snow and violets.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz