2011/09/02
Pamiętam tych starych i pełnych godności kupców, którzy obsługiwali klientów ze spuszczonymi oczyma, w dyskretnym milczeniu, i pełni byli mądrości i wyrozumienia dla ich najtajniejszych życzeń. / I remember those merchants, old and dignified, who served their clients in discreet silence, and were full of wisdom and understanding of their most secret wishes.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz