2011/09/02Te prawdziwie szlachetne handle, w późną noc otwarte, były zawsze przedmiotem moich gorących marzeń.Słabo oświetlone, ciemne i uroczyste ich wnętrza pachniały głębokim zapachem farb, laku, kadzidła, aromatem dalekich krajów i rzadkich materiałów. Mogłeś tam znaleźć ognie bengalskie, szkatułki czarodziejskie, marki krajów dawno zaginionych, chińskie odbijanki, indygo, kalafonium z Malabaru, jaja owadów egzotycznych, papug, tukanów, żywe salamandry i bazyliszki, korzeń Mandragory, norymberskie mechanizmy, homunculusy w doniczkach, mikroskopy i lunety, a nade wszystko rzadkie i osobliwe książki, stare folianty pełne przedziwnych rycin i oszołamiających historyj. / Those truly noble businesses, open late into the night, had always been the object of my fervid dreams. Their dimly lit, dark, and solemn interiors exuded a rich, deep aroma of paints, lacquer, and incense, a fragrance of remote countries and rare materials. There you might find Bengal lights, magic caskets, the stamps of  long vanished countries, Chinese decals, indigo, colophony from Malabar, the eggs of exotic insects, parrots, toucans, live salamanders and basilisks, mandrake roots, mechanical toys from Nuremberg, homunculi in tiny pots, microscopes, and telescopes – and above all, rare and peculiar books, old volumes full of astonishing illustrations and intoxicating stories.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz