2011/09/02Znaleźliśmy się znowu w tej wielkiej, źle oświetlonej i brudnej sali, pełnej sennego gwaru ludzkiego i bezładnego zamętu. Ale gdy przebrnęliśmy przez ciżbę ludzką, wynurzyła się przed nami olbrzymia bladoniebieska kurtyna, jak niebo jakiegoś innego firmamentu. Wielkie, malowane maski różowe, z wydętymi policzkami, nurzały się w ogromnym płóciennym przestworzu. / We found ourselves once more in that great, dimly lit, and dirty hall, all sleepy human hubbub and incoherent confusion. But as soon as we had pushed our way through that human throng, the gigantic, pale sky-blue curtain loomed before us, like the sky of another firmament. Great pink-painted masks with puffed out cheeks were undulating on its enormous canvas expanse.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops

2 komentarze: