2011/08/24

Mama w teatrze / Mum in the theater


JakubWyszedłem w noc zimową, kolorową od iluminacji nieba... / I went out into a winter night 
coloured by the illumination of the sky... / Salí a la noche coloreada por la iluminación del cielo...
B. Schulz  Sklepy cynamonowe / The Cinnamon Shops / Las tiendas color de canela 

niebo / sky
"Wyszedłem w noc zimową, kolorową od iluminacji nieba. Była to jedna z tych jasnych nocy, w których firmament gwiezdny jest tak rozległy i rozgałęziony, jakby rozpadł się, rozłamał i podzielił na labirynt odrębnych niebios, wystarczających do obdzielenia całego miesiąca nocy zimowych i do nakrycia swymi srebrnymi i malowanymi kloszami wszystkich ich nocnych zjawisk, przygód, awantur i karnawałów.
(...)
Śnieg skurczył się w baranki białe, w niewinne i słodkie runo, które pachniało fiołkami. 
W takie same baranki rozpuściło się niebo, w którym księżyc dwoił się i troił, 
demonstrując w tym zwielokrotnieniu wszystkie swe fazy i pozycje.
Niebo obnażało tego dnia wewnętrzną swą konstrukcję w wielu jakby anatomicznych preparatach, pokazujących spirale i słoje światła, przekroje seledynowych brył nocy, plazmę przestworzy,
tkankę rojeń nocnych".
B. Schulz  Sklepy cynamonowe

"I went out into a winter night coloured by the illumination of the sky. It was one of those bright nights 
in which the astral firmament is so immense and branched, almost fallen apart, broken into pieces 
and divided into a labyrinth of separate heavens, enough to be shared by whole months of winter nights, 
to overlay with its silvered and painted globes all of their nocturnal phenomena, 
adventures, scandals, and carnivals". 
(...) The snow dwindled into white strands, an innocent, sweet fleece scented with violets, and into those very strands the sky began to thaw, where the moon showed itself twice, three times over, demonstrating 
by this multiplicity all of its phases and positions."
B. Schulz  The Cinnamon Shops